Varför engagera föräldrar i barns tidiga lärande?

Home Forums Forum in Swedish Varför engagera föräldrar i barns tidiga lärande?

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Susanne 2 years, 8 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #616

  Susanne
  Participant

  FAKTABLAD 1: Varför engagera föräldrar i barns tidiga lärande?
  Huvudargumenten i litteraturen som stödjer föräldrars engagemang i barns tidiga lärande är:
  a) Vårdnadshavare är barnens första och mest bestående utbildare. Internationella enheter såsom OECD och UNICEF karakteriserar vårdnadshavares deltagande av små barns utbildning som en fundamental rätt och skyldighet.
  b) Vårdnadshavarna och deras åtaganden, har en kraftig påverkan på barnens lärande. Det finns solid vetenskapligt belägg som länkar lärandets status i hemmiljön- samt vårdnadshavarnas beteende och attityder, till barns lärandemål i skolan. Huvudfaktorerna är graden av läskunnighet och hur denna präglar hemmiljön, kvantitet och kvalitet av kognitiv stimulans, föräldrakänslighet och barncentrerad emotionellt stöd kring vikten- och värdet av det tidiga lärande.
  c) ECEC erbjuder stöd för vårdnadshavare, och även lärande och utvecklingsmöjligheter kring uppfostran-, ömsesidig stöd vårdnadshavare emellan, samt remiss till specialiserad professionell hjälp vid behov. Detta frigör tid för föräldrar att engagera sig i träning, det livslånga lärandet och annan sysselsättning (såsom arbete). Detta är viktigt för alla barn, dock är det av särskilt betydelse för barn som växer upp under ofördelaktiga omständigheter och förhållanden.
  d) Barn, mödrar, fäder och diverse praktiker som är involverade i barnets liv, har alla en viktig roll att fylla i barnets tidiga lärande. Mot denna bakgrund riktas särskild uppmärksamhet mot vårdnadshavare-barn relationen; praktiker-barn relationen; barn-barn relationen och vårdnadshavare-praktiker relationen. Det är erkänt att vårdnadshavare och praktiker möjligtvis behöver stöd för att dessa lärandegemenskapen skall fungera effektivt.
  Internationell forskning visar på att relationen mellan praktiker och vårdnadshavare, ofta är ansträngd. Faktorer som indikerar på detta är:
  • Brist på självkänsla hos båda parter kring dialog och kommunikation.
  • Olik förståelse och förväntningar kring begreppet tidigt lärande och respektive roller i detta.
  • Olika perspektiv gällande respektive ansvarsområden av barnets uppfostrande och utbildning.
  • Brist på fokus kring vilka kompetenser som krävs för att arbeta med vårdnadshavare och familjer inför ramen av fortbildning av praktiker.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.