Vad är de nuvarande policyer och bestämmelser för vårdnadshavares deltagande i t

Home Forums Forum in Swedish Vad är de nuvarande policyer och bestämmelser för vårdnadshavares deltagande i t

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Susanne 2 years, 8 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #617

  Susanne
  Participant

  I enlighet med den svenska förskolans läroplan har hemmet i första hand ansvaret för de egna barns fostran och utveckling. Dock är det hemmet och förskolans gemensamma ansvar att skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns tidiga lärande, samt säkra att barnet utvecklas efter bästa förmåga.

  Det framgår tydligt i läroplanen att de demokratiska värden som den svenska skolan vilar på, samt barnets delaktighet och inflytande, skall stå centralt i barnets pedagogiska vardag. Förskolans pedagogiska arbete med barnen skall därför stå ske i ett nära och förtroendefullt samarbeta med hemmen (Skolverket, 2016).

  För att vårdnadshavarna skall ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande, krävs det att särskild uppmärksamhet riktas till tydlighet av förskolans läroplan och dennas mål. Det övergripande målet i samverkan mellan hem och förskola, är att förskolan och hemmet skall tillsammans säkra att barnen får en god och trygg start i förskolan. Detta skall enligt Skolverket (2016) uppnås genom att ge vårdnadshavarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur mål konkretiseras i den pedagogiska planeringen; utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförandet, samt att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

  Tillit, trivsel, demokrati och förståelse är ledord i hemmets- och förskolans delaktighet i barns tidiga lärande i Sverige.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.